Ønskes velkommen fra næringsliv, det offentlige og Handelens Miljøfond

Oceanize

Landets første sporbare kretsløp for industriplast, OCEANIZE, blir møtt med begeistring og forventing av både Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og i det politiske Trøndelag. Også Handelens Miljøfond, som har mål om at 50% av all plast i Norge skal resirkuleres innen 2025, har store forventninger til OCEANIZE.