Jonas Gahr Støre imponert på besøk hos OCEANIZE

Tom og Jonas Foto Torkil Hansen PKOM

Jeg spør Hamland om hva han ønsker seg av myndighetene. Han trekker fram to ting: Et godt virkemiddelapparat som kan bidra med støtte til ny teknologi, og krav om merking og rapportering av plast i hele kretsløpet. Begge deler er viktig.

Les “Verdier på avveie”, Jonas Gahr Støres kommentar i Dagsavisen etter besøket