Verdens første havbruksmerd i resirkulert plast

Merd-fra-AKVA-group-1068x713

Oceanize skal sammen med AQUA Group og PLASTO bryte barrierene for bruk av resirkulert plast i oppdrettsmerder.

Nå skal hele merden komponeres av resirkulerte materialer i et utviklingsprosjekt som nettopp har fått tildelt midler fra Handelens miljøfond. Handelens miljøfond støtter prosjekter som har til hensikt å øke bruken av resirkulerte plastressurser, og organisasjonen har nå valgt å støtte prosjektet for etableringen av sirkulære verdikjeder innen merdproduksjon i Norge.

På grunn av krav til materialkvalitet som reguleres av en teknisk standard (NS 9415 (2009)) benyttes hovedsakelig jomfruelig plast i bærende konstruksjoner i merdene. Prosjektet vil utfordre standarden, ikke ved å endre kravene, men ved å bevise at resirkulert plast fra et utrangert havbruksanlegg har kvalitetene til å imøtekomme kravene. AKVA group har allerede tatt i bruk resirkulert plast på gangbanene på merden, men dette prosjektet vil kunne gjøre det mulig å produsere hele merden basert på resirkulert plast fra utrangerte merder.

Oceanize har lang erfaring med innsamling og resirkulering av plast fra havbruk og leverer i dag et nøye testet plastgranulat av høy kvalitet.

Granulert plast. Foto: AKVA group

– Prosjektet er en stor sirkulærøkonomisk milepel. Nå får vi muligheten til å vise kvalitetene i vårt plastgranulat. Samtidig er nasjonale løsninger som dette sentrale i et bærekraftperspektiv, sier Trude Vareide-Giskås i Oceanize i en pressemelding.

Årlig genereres inntil 12.000 tonn plastavfall fra havbruksnæringen og plastressursene går til gjenbruk eller samles inn og blir resirkulert. Potensiell klimabesparelse ved en nasjonal håndtering av plastavfallet er opptil 50 millioner kilo CO2 ved å hindre blant annet forbrenning og eksport av ressursene.

– Merder er i dag ikke et stort forsøplingsproblem, men det er et stort potensial for å benytte plasten i nye merder. Her vil vi oppnå korte, nasjonale verdikjeder da prosjektdeltakerne alle er etablerte i Norge, sier leder for prosjektet Trude Olafsen i AKVA group.

Helgeland Plast, et heleid datterselskap av AKVA group, produserer merdene i Mo i Rana, Oceanize samler inn merder langs hele kysten og har sin granuleringsfabrikk i Rørvik og Plasto produserer deler til merdene i Åndalsnes. Grunnlaget for en effektiv og nasjonal verdikjede er på plass. I tillegg vil AKVA group kunne spre kunnskap til andre oppdrettsnasjoner der de selger plastmerder.