Oceanize signerer Skift Norges 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv

skift

Oceanize tar en aktiv ledelse for en sirkulær økonomi i Norge. Likevel ønsker bedriften å ha mål å strekke seg etter for å øke sirkulariteten i Norge.

 

Circularity Gap Report Norway har slått fast at Norge har en sirkulær økonomi på 2,4%, dette betyr at 97,6% av materialene vi benytter ikke føres tilbake til kretsløpet. Den samme rapporten påpeker at Norge kan øke sirkulariteten til 45,8% ved å omstille norsk næringsliv. Skift Norges peker på 10 prinsipper for å imøtekomme en sirkulær omstilling, Oceanize gjør i dag et stort bidrag,
men ønsker å gjøre mer.

 

Bedriften har tatt en aktiv ledelse for å ruste Norge for resirkulering av plastavfall og samarbeider tett med både avfallsbesittere, produsenter og forhandlere av plastprodukter i Norge. Samtidig jobber bedriften aktivt med å øke kunnskapene om resirkulering og resirkulert plasts egenskaper. Dette gjøres for sikre at produkter produsert av resirkulert plast har den samme gode kvaliteten som produkter av jomfruelig plast

 

Tidlig i 2022 vil Oceanize utvide sine laboratorietester samtidig som resirkuleringsprosessen videreutvikles for å kunne tilsette blant annet antioksidanter til den resirkulerte plasten. Utvidelsene vil medføre både økt kunnskap og økt kvalitet på resirkulert plast.

Les mer om de 10 prinsippene på Sirkulære
prinsipper (circularbusiness.no)

Maliheh ved Oceanize tester alt produsert plastgranulat. I 2022 utvides testene