Ruster næringa for å kunne behandle eget plastavfall fra havbruket

Lasting-granulat-til-Plasto-1068x1424

Oceanize initierer samarbeid.

Oceanize i Nærøysund har tatt store investeringer på sitt anlegg, resultatet er at plasten selskapet resirkulerer nå får enda høyere kvalitet. Oceanize etablerer sirkulære plastkretsløp og samarbeider med aktører i hele verdikjeden, fra opprettere til produsenter. Utviklingen hadde ikke vært mulig uten dette samarbeidet, skriver selskapet i en pressemelding.

I tråd med Norges plaststrategi ruster Oceanize Norge for å kunne behandle eget plastavfall fra havbruket.

– Ved å eksportere plastressursene sendes all utvikling med på lasset, samtidig fjernes grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting i Norge, det ønsker vi ikke sier Tormod Steen i Oceanize.

Kommunikasjonsleder i Oceanize Tormod Steen foran resirkulerte oppdrettsmerder klare for nytt liv som gangbaner.

Antioksidanter

For å levere plastressurser av enda høyere kvalitet har selskapet igangsatt et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Norner, et av Norges fremste kompetansemiljø på plast og plastresirkulering. Målet med prosjektet er å kunne tilsette blant annet antioksidanter til den resirkulerte plasten. Dette for å høyne kvaliteten og øke levetiden.

– Plast som resirkuleres mangler ofte viktige tilsatsstoffer som gjør dem egnet til et nytt liv.  Vi i Norner, våre eksperter og laboratorier jobber hver dag med slik skreddersøm. Dette er svært viktig for å beholde mekaniske egenskaper, god motstandskraft i nytt produkt mot sollys og varme og for å kunne resirkuleres igjen og igjen, sier Ronny Ervik, seniorkonsulent i Norner.

I praksis innebærer investeringen av Oceanize resirkulerte plast nærmer seg kvaliteten på jomfruelig plast. Tiltaket er et resultat av samarbeid på tvers av plastens verdikjede.

Resirkulert plast nå av enda høyere kvalitet, et resultat av samarbeid i verdikjeden.

Behandles i Norge

I tillegg til samarbeidet med Norner har samarbeidet med norske plastprodusenter, forhandlere av havbruksutstyr og ikke minst havbruksaktørene vært en katalysator for investeringene. Eksempler på dette er blant annet gangbanene Plasto i dag produserer av 100% resirkulert plast fra Oceanize samt  verdens første merd av resirkulert plast som skal se dagens lys i et prosjekt mellom AKVA Group, Plasto og Oceanize.

-Vårt samarbeid med alle aktørene i verdikjeden har vært uvurderlig når vi nå når en ny milepel og har rustet det norske havbruket for å håndtere sitt eget plastavfall i Norge, avslutter Tormod Steen i meldingen.