Produksjonskapasiteten dobles

Resirkulert plast av tauverk. Foto-LYKT

Oceanize dobler kapasiteten med en ny produksjonslinje. Stadig mer fiskeri- og havbruksplast blir resirkulert og gir norske arbeidsplasser i sirkulærøkonomien. Nå kan selskapet øke gjenvinningskapasiteten til 7.000 tonn plast hvert år. Det betyr mindre behov for eksport av havbruksplast.

Med støtte fra Innovasjon Norge og Handelens miljøfond etablerer Oceanize sin andre linje for resirkulering av plast. Anlegget er designet for å gjenvinne plastressursene i tau, en prosess som ser dagens lys etter utstrakt forskning- og utviklingsarbeid i selskapet.

-Prosjektet har som mål å kunne omdanne utrangerte plastressurser fra tau til et råstoff av høy kvalitet, uavhengig av tauenes renhet. Dette er kompetanse som ikke finnes i Norge, men som erverves i prosjektet, sier Trude Vareide-Giskås, prosjektleder i Oceanize.

Prosessen innebærer en spesialdesignet vaskelinje og smelteprosess som vil sikre høy kvalitet på alt tau som skal resirkuleres, uavhengig av renhet.

Norge må i større grad ta ansvar for eget plastavfall

Oceanize har allerede etablerte prosesser for innhenting og behandling av nøter og rør fra havbruket, nå dobles selskapets gjenvinningskapasitet til over 7000 tonn plast per år. Resultatet er at havbruksplasten er sikret nasjonal transparent behandling med tilhørende nasjonal verdiskapning og dokumenterte klimagevinst.  

Handelens Miljøfond har som mål å bidra til at 50 prosent av alt plastavfall i Norge blir materialgjenvunnet, en dobling fra dagens nivå. Dette krever blant annet at norske gjenvinnere produserer langt større mengder resirkulert plast av en kvalitet som industrien etterspør.

-Dette var bakgrunnen for at vi i 2020 støttet dette prosjektet. Nå kan vi gratulere Oceanize med en dobling av kapasiteten til 7000 tonn per år. Norge må i større grad ta ansvar for eget plastavfall, og beholde ressursene i en sirkulær økonomi, og dette er et solid skritt i riktig retning, sier Lars Brede Johansen, fagsjef i Handelens miljøfond.

Innovasjon Norge har også valgt å støtte prosjektet og begrunner dette med Oceanize kompetanse som en av hovedgrunnene.

-Oceanize har utviklet en betydelig kompetanse på resirkulering av plast, både gjennom dagens virksomhet og deltakelse i flere FoU-prosjekter, og er en anerkjent aktør i bransjen. Det er en stor miljøutfordring at store mengder plast legges på deponi eller går til forbrenning så dette er virkelig gode nyheter for næringen. Dette er innovasjon på internasjonalt nivå og vår vurdering er at om noen skal klare å utvikle en metode for å resirkulere tilgriset tau, er det dem, sier Vigdis Tuseth i Innovasjon Norge Trøndelag.

Nasjonal verdiskaping

For flere norske plastprodusenter er Oceanize sin utvikling kjærkomment, da tilbudet av resirkulerte råvarer har vært begrenset i Norge. En av produsentene som har testet plasten fra resirkulerte tau er Pla-Mek i Sykkylven.

-I dag kommer 35-40% av vårt forbruk av råstoff fra resirkulerte materialer og vi jobber kontinuerlig med å øke denne andelen. For oss er derfor Oceanize utvikling et kjærkomment tilskudd, sier Kai Roger Bjørdal i PLA-MEK.

I Norge har store resirkulerbare plastressurser blitt eksportert. Nå vil ikke eksport av tauverk lenger være nødvendig da nasjonal behandling er etablert gjennom Oceanize. Daglig leder i selskapet understreker samtidig at dette bare er starten. Nå etableres resirkuleringslinje to men selskapet har mål om flere linjer i årene som kommer, med mål om en gjenvinningskapasitet på over 20.000 tonn plast per år. -Vår videre vekst avhenger av samarbeid i verdikjeden og tillitt i markedet. Vi skal ruste norsk havbruk for å håndtere sitt plastavfall. Den beste forsikringen er at avfallet ikke eksporteres, men at plasten havner hos oss, avslutter Øyvind Sandnes i Oceanize