Bjørøya velger Oceanize og «Small Circles»

_63A1421-Edit

Bjørøya skal levere alt utrangert havbruksutstyr til Oceanize. Havbruksselskapet velger resirkulering i Norge og bidrar til å redusere betydelige miljøbelastninger fra avfallseksport.

Forskere fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Niva (Norsk institutt for vannforskning) og Salt lanserte nylig begrepet «Small Circles» som eneste bærekraftige løsning på resirkulering av plastavfall. «Small Circles» tar til orde for at resirkulering må skje nærmest mulig der plastavfallet oppstår for å være bærekraftig. Ifølge forskerne fører dagens massive eksport av plastavfall til betydelige miljøbelastninger og hindrer verdiskapning.

Viktig med kortreist

Bjørøya har nylig inngått en avtale med Oceanize for alt sitt utrangerte havbruksutstyr. Oceanize transparente og nasjonale behandlingsløp for norsk industriplast, var utslagsgivende for kontraktsigneringen.

-Gjennom vårt samarbeid med Oceanize gjenvinner Bjørøya alt av fôrslanger, nøter og andre plastprodukter. Bjørøya har som mål å redusere fotavtrykket gjennom hele verdikjeden og vi har derfor valgt å inngå et samarbeid med Oceanize, forteller Hanne Sørum, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Bjørøya.

Ifølge førsteamanuensis Paritosh Deshpande ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU fører den globale avfallshandelen til betydelige utslipp og negative miljøbelastninger i lavinntektsland.

– Gjenvinnes avfallet geografisk nært der avfallet oppstår, reduseres miljøbelastningene. Samtidig sikrer dette at avfallsproduserende regioner tar ansvar for egen avfallsproduksjon og -håndtering, sier Deshpande, som legger til at «Small Circles»-tilnærmingen kan gi rom for betydelig økt verdiskaping i Norge.

– «Small Circles»-tilnærmingen hensyntar en trippel bunnlinje hvor både klima-, sosiale forhold- og økonomiaspektet hensyntas ved bærekraftsvurderinger. Metoden  bidrar til å utvikle nye, sirkulære verdikjeder på tvers av næringer, det gir også store muligheter for å verdiskapning i Norge, fastslår Deshpande.

Jobber for «Small Circles»

I dag blir bare ni prosent av plasten resirkulert, og marin plastforsøpling anses som en av vår tids største miljøtrusler. Oceanize tar imot og behandler plastavfall fra norsk havbruk og fiskerinæring, og jobber aktivt for at stadig mer av den gjenvinnes innenlands.

– Våre 60 ansatte resirkulerte i fjor mer enn 3.000 tonn plast, og stadig større andel blir brukt til å lage nye, norske plastprodukter. Dette ønsker vi å forsterke, ikke minst når vi nå vet at avfallseksport kan sidestilles med deponering og at både material- og energigjenvinning i Norge er langt mer bærekraftig, sier Tormod Steen, leder for bærekraft i Oceanize og Moen-gruppen.