Oceanize blir mentorbedrift for NetCycle

Screenshot_20220324-214321_2

Bidrar for økt plastresirkulering i Afrika

Hvert år havner om lag 5 millioner tonn plast i havet. I Ghana har plastforsøplingen skapt et stort miljøproblem og truer et sårbart dyreliv, det er et stort behov for systemer for innsamling og resirkulering av plast. Gjennom prosjektet NetCYCLE, i regi av Chaint Afrique, vil Oceanize bistå for bærekraftig plasthåndtering i Ghana.

 Oceanize har gjennom flere år med innsamling og resirkulering av plast ervervet en solid kunnskap og kompetanse, dette ønsker de nå å dele.

-Vi jobber for å ruste Norge for å håndtere sitt eget plastavfall. Når vi så ble spurt om å bidra for bærekraftig plastbehandling i Ghana svarer vi selvfølgelig ja, sier Tormod Steen, leder for kommunikasjon og bærekraft i Oceanize.

Prosjektet vil bidra for at Ghana skal kunne håndtere sitt eget plastavfall fra fiskerinæringen, gi nasjonal verdiskapning og lette plastens miljøavtrykk

Den dødeligste formen for plastforsøpling

I Norge er det et stort søkelys på marin plastforsøpling, det er igangsatt storstilte ryddeaksjoner, det etableres innsamlingspunkter for utrangerte fiskeredskaper og det resirkuleres stadig mer plast nasjonalt, slik er ikke tilfelle i Afrika. Her dumpes store mengder fiskeutstyr i havet hvor garn videre opererer som spøkelsesgarn, omtalt som den dødeligste formen for plastforsøpling.

-Garn produseres av nylon, et plaststoff med nedbrytningstid på 30-40 år. Spøkelsesgarnene vil derfor fiske i sjøen flere tiår og dermed utgjøre en stor trussel for dyrelivet, forteller Tormod Steen.

Prosjektet har som mål å etablere prosesser for innsamling og resirkulering av utrangerte fiskegarn ved Ghanas kyst.

Vår tids største miljøutfordring

Mentorordningen innebærer at Oceanize skal bistå i prosessen med mål om å etablere et anlegg for resirkulering, samt prosessoptimalisering og holdningsskapende arbeid rettet mot forbrukerne av plast. Representanter fra NetCYCLE vil i september besøke Oceanize anlegg samtidig mulighetene for et besøk andre vei undersøkes.

-Plastforsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer, nå får vi muligheten til å oppleve dette på nært hold og gjøre et bidrag mot de globale utfordringene, det er givende, avslutter Tormod Steen.

www.netcycle.chaint.org

@netcyclegh