OCEANIZE BIDRAR INN I NYTT KUNNSKAPSSENTER I OSLO

Bilde 1

Søndag var det offisiell åpning av «Oslo Løa» foran Deichman Bjørvika og Operaen i Oslo. Tom Richard Hamland og Sunniva Nicolaisen fra Oceanize var tilstede og bidro under åpningen av prosjektet som de har vært med på å realisere.

Oslo Løa er en flytende paviljong som gjennom sommeren skal inspirere og motivere flere til å glede seg over og ta vare på havet, enten de representerer en familie, bedrift, offentlig sektor eller bare seg selv som innbygger og besøkende.

Dette er et pilotprosjekt der konseptet med et kunnskapssenter blir testet midt i hovedstaden fra juni til oktober som en midlertidig flytende paviljong langs Langkaia, foran Deichman Bjørvika og Operaen. Det midlertidige bygget gir besøkende en “hands on” opplevelse av problematikken ved å sortere og registrere marint avfall, og på denne måten få være en del av løsningen.

Initiativtakeren bak Oslo Løa er Nordic Ocean Watch, et miljøkollektiv som siden 2013 har lagt til rette for strandrydding gjennom engasjerende og holdningsskapende arbeid. Oslo Løa er designet og bygget av masterstudenter i arkitektur ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO). Ettersom Oslo Løa er et midlertidig bygg har det vært viktig for studentene å tenke ombruk av alle elementer.

Oceanize har deltatt i prosjektet gjennom å bidra med kunnskap og innspill på hvordan plast kan gjenbrukes som ressurs. Fasadene og taket inspirert av havoverflaten består av plastplater støpt av plastgranulat av tau fra havbruks- og fiskerinæringen som Oceanize har samlet inn og reiskulert. Oceanize har gitt plastgranulatet som en gave til prosjektet.

– Oslo Løa viser hvordan vi kan bruke resirkulert materiale til å skape nye produkter, og vi er svært stolt av å få være en del av et slikt samarbeid som bidrar til å løfte kunnskapen rundt marin forsøpling og bruk av resirkulert plast, sier Sunniva Nicolaisen i Oceanize

Sammen med Oceanize, har blant annet Hofseth Aqua bidratt inn i prosjektet med støpeform og plastprodusenten Pla-Mek har støpt de nye platene laget av granulatet fra resirkulert tau. Prosjektet er et godt eksempel på sirkulærøkonomi, hvor noens avfall blir verdifulle ressurser for andre.

Prosjektet er finansiert av Bymiljøetaten i Oslo kommune, Handelens Miljøfond og Marfo – Senter for marin forsøpling. Åpningen skjedde i forbindelse med Oslo Kommune sitt arrangement for Verdens Miljødag.