Bærekraft

«En bruk av ressurser i dag som tilfredsstiller dagens behov, uten at det går på bekostning av våre etterkommere»

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Økonomisk vekst medfører ofte vekst i avfall. I Norge er det et mål at den økonomiske veksten skal være større enn veksten i avfall. Vi jobber for både økonomisk vekst ved å være en foregangsbedrift innen resirkulering samt at vi jobber for reduserte avfallmengder.

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Gjennom å etablere store mengder plastressurser, betegnet som avfall, i sirkulære verdikjeder bidrar vi til en ansvarlig forvaltning av ikke-fornybare ressurser. Vi muliggjør både ansvarlig plastforbruk og ansvarlig plastproduksjon. Vi har signert skift Norges 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv

STOPPE KLIMAENDRINGENE

Gjennom å tilby et alternativ til forbrenning og eksport av plastavfall forhindrer vi store CO 2 -utslipp. Samtidig reduseres behovet for produksjon av ny jomfruelig plast. Samlet sett er vi rustet for å bespare atmosfæren for over 30 millioner kg CO 2 hvert år.

LIVET I HAVET

Vi støtter innsamlingsgrupper for eierløs havplast. Plasten gruppene samles sorteres og materialgjenvinnes av oss før den får nytt liv i nye produkter. På denne måten gjør vi et bidrag for å bevise at plast på avveie er ressurser på avveie.

LIV PÅ LAND

I Norge deponeres store mengder plastressurser hvert år. Dette medfører store utslipp av mikro- og nanoplast, forurensning som finner veien til norske økosystemer. Ved at vi resirkulerer plasten dempes behovet for avfallsdeponering.

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Vi mener ingen av FNs bærekraftsmål er oppnåelige uten samarbeid. Derfor samarbeider vi tett med hele verdikjeden for plast. Samtidig har vi et tett samarbeid med forskningsaktører i Norges fremste forskningsmiljøer med det mål å stadig etablere nye plastfraksjoner i sirkulære verdikjeder.