Innsamling av plast

Vi henter og mottar plast fra plastforbrukere og avfallsmottak i hele Norge. Kunder velger selv om de vil levere avfallet sitt direkte til vårt anlegg, eller om vi skal komme og hente avfallet hos dem. Vi har mobilt kvernutstyr slik at vi kan grovkverne avfallet der det er, for så å frakte det til vårt anlegg med enten bil- eller båttransport. Fordelen med vårt mobile kvernutstyr er at vi får komprimert avfallet og dermed fraktet større mengder avfall pr. transport. Utstyret er også spesiallaget slik at vi hindrer utslipp av mikroplast under klipp- og kvernprosessen.

Mye av plasten vi mottar kommer fra fiskeri og havbruk, og vi har spesialisert oss på innhenting og resirkulering av utrangerte oppdrettsmerder.

Dersom du skriver merdavtale med oss kan du forvente deg denne prosessen:

Du frakter merdene til egnet lokasjon på land.

Vi rengjør og demonterer merdene. Her skiller vi ulike fraksjoner fra hverandre (plast, isopor og metall).

Plast klippes og kvernes med vårt spesialtilpassede utstyr. Isopor presses.

Alt avfall pakkes i separate big-bags og transporteres til vårt anlegg på Ottersøy i Nærøysund kommune.

Plast resirkuleres til plastgranulat, isopor kvernes og sendes videre til resirkulering, og metall gjenbrukes eller materialgjenvinnes. Eventuelt restavfall sendes til energigjenvinning.

Ferdig plastgranulat testes på vårt laboratorium for å kvalitetssikre og dokumentere plastens egenskaper.

Du mottar om ønskelig kvittering med dokumentasjon på sluttbehandlede mengder.

Plastgranulat fra resirkulerte oppdrettsmerder er av god og forutsigbar kvalitet, og har blant annet blitt brukt i produksjon av nye merder og annet utstyr til havbruksnæringen.

Se videoen nedenfor eller ta kontakt for mer informasjon.

Vi vil ha de utrangerte merdene dine!

Ta kontakt med vår salgsleder

Geir Emil Westrum

SALGSLEDER