LEDIGE STILLINGER

Ingen ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger. Vi ønsker likevel at du tar kontakt med vår HR og HMS ansvarlig Cecilie Hamland:

cecilie@oceanize.no
+47 464 21 761
hvis du er interessert i jobb hos oss.