Oceanizers

Oceanizers bidrar til å etablere sirkulære verdikjeder for plast i Norge. Dette gjør de ved enten å benytte Oceanize som mottaker av utrangert plast eller ved å benytte vår resirkulerte plast.