Oceanized resources

Oceanize arbeider med utviklingen av en digital plattform for sporing og informasjonsdeling om plastressursene i den sirkulære verdikjeden. I løpet av 2022 vil plattformen åpnes for Oceanizers som ønsker å hente ut rapporter og sporingsinformasjon som bearbeidede mengder og miljøpåvirkning.