OCEANIZED RESOURCES

OCEANIZE arbeider med utviklingen av en digital plattform for sporing og informasjonsdeling om plastressursene i den sirkulære verdikjeden. I løpet av 2021 vil plattformen åpnes for OCEANIZERS som ønsker å hente ut rapporter og sporingsinformasjon om bearbeidede mengder og miljøpåvirkning.