A SEA CHANGE

OCEAN + SANITIZE = OCEANIZE

OCEANIZE er et sporbart kretsløp for et ansvarlig næringsliv. 

OCEANIZE kobler avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast sammen,
som fundamentet for sirkulære plastkretsløp. 

En OCEANIZER bidrar til kretsløpet fra sin posisjon i verdikjeden,
både med fysiske plastmengder og informasjon som er verdifull for andre OCEANIZERS

DIGITALT SPORINGSSYSTEM

Plastressursene som sirkulerer gjennom OCEANIZE spores fra ledd til ledd.

“Gjennom samarbeid med Oceanize oppnår vi en lukket materialsløyfe internt i verdikjeden. Oceanize gjenvinnner materialet fra kasserte oppdrettsmerder og foredler det til granulat som vi bruker til å støpe nye produkter, materialet får et nytt liv, og produktene får den samme høye kvaliteten.”

Runar Stenerud, Prosjektleder, PLASTO

“Lerøy Aurora AS gjenvinner gjennom sitt samarbeid med Containerservice Ottersøy og NOPREC alt av merder, fòrslanger, tauverk og andre plastprodukter og jobber aktivt mot leverandører for at vår resirkulerte plast skal kunne inngå i nye produkter til havbruksnæringen”

Hugo Nilsen, Innkjøpssjef, Lerøy Aurora

SISTE NYTT

Aqua Nor 2023

22. – 24. august ble årets Aqua Nor arrangert, og vi var der for å

LES MER