A SEA CHANGE

OCEAN + SANITIZE = OCEANIZE

OCEANIZE er et sporbart kretsløp for et ansvarlig næringsliv. 
OCEANIZE kobler avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast sammen, som fundamentet for sirkulære plastkretsløp. 
En OCEANIZER bidrar til kretsløpet fra sin posisjon i verdikjeden, både med fysiske plastmengder og informasjon som er verdifull for andre OCEANIZERS

OCEANIZERS

DIGITALT SPORINGSSYSTEM

Plastressursene som sirkulerer gjennom OCEANIZE spores fra ledd til ledd.

«Lerøy Aurora AS gjenvinner gjennom sitt samarbeid med Containerservice Ottersøy og NOPREC alt av merder, fòrslanger, tauverk og andre plastprodukter og jobber aktivt mot leverandører for at vår resirkulerte plast skal kunne inngå i nye produkter til havbruksnæringen»

Hugo Nilsen, Innkjøpssjef, Lerøy Aurora

SISTE NYTT