OCEANIZE gjør industriplast sporbar og sirkulær

Infografikk1-01

På fire år er 10.000 tonn plast fra havbruksnæringen resirkulert. En fjerdedel er materialgjevunnet i Norge. Landets eneste sporbare kretsløp for industriplast får nå navnet OCEANIZE og gir allerede betydelige klimaeffekter.

Havplast er ressurser på avveie. De siste fire årene har COAS (Containerservice Ottersøy) og NOPREC (Norwegian Plastic Recycling) samlet inn og resirkulert over 10.000 tonn havbruksplast. Man har nøyaktig oversikt over hvor plasten kommer fra og hvor den blir av.

– En fjerdedel av den resirkulerte plasten, 2.500 tonn, er materialgjenvunnet av NOPREC. Resirkuleringen av disse plastmengdene har spart miljøet for rundt 15 millioner kilo C02-ekvivalenter sammenlignet med å produsere ny plast.

Bærekraftrådgiver Helene Øyangen Lindberg

Bygger sammen verdikjeder

OCEANIZE kobler de velfungerende avfalls- og råstoffkjedene for plast i ett og samme kretsløp. Landets eneste sporbare kretsløp for industriplast gjør det enklere for industriaktører å forsikre seg om at plasten inngår i et ansvarlig og transparent system. Stadig flere industribedrifter forplikter seg til det dokumenterte kretsløpet, og kan kalle seg OCEANIZE’ere.

Med lanseringen av OCEANIZE, øker vi nå farten i den industrielle plastgjenvinningen. Sammen med stadig flere OCEANIZE’ere gjør vi enda mer av det som mange bare snakker om. OCEANIZE sin ambisjon er at all plast fra fiskeri- og havbruksnæringene skal samles inn, at så mye av plasten brukes på nytt her i Norge – og at ingenting skal graves ned, sier

Avfallsveteran og mannen bak OCEANIZE, Tom Richard Hamland

Allerede landsdekkende

Med etablerte samarbeidspartnere som Retura, Masternes Gjenvinning, Østbø, Perpetuum Circuli og Senja Avfall er plastinnsamlingen allerede landsdekkende. Det er de siste årene samlet inn oppdrettsmerder langs store deler av kysten. Sjømatgigantene Lerøy Aurora og MOWI leverer begge til OCEANIZE-kretsløpet.

En egen granuleringslinje for plast (HD-PE) fra oppdrettsmerder og fôrrør er allerede i drift. Den er også testet andre plasttyper, blant annet tauverk, trosser, garn og nøter. Sintef har beregnet at havbruksnæringen alene kasserer 3.000 tonn tauverk årlig.

Norsk plastindustri produserer store mengder plast, og stadig flere har gode erfaringer med å bruke resirkulert råstoff. Plast fra OCEANIZE-systemet er brukt blant annet i sittemøbler, serveringsbrett og industriprodukter til bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å bygge videre på og utvide samarbeidet med industrielle aktører som for eksempel Plasto, PlaMek, Piplelife og Aker Biomarine-eide Aion, slik at enda mer av den resirkulerte plasten blir gjenbrukt i Norge

Leder for salg og verdikjede Stig Øiangen

Dobler kapasiteten

Det prosjekteres nå en produksjonslinje nummer to, spesielt designet for resirkulering av tauverk. Dette vil doble dagens resirkuleringskapasitet. Både Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har støttet den banebrytende satsingen på kvalitetskontroll, analyser og produktdokumentasjon for plastgranulater. Det er viktig for å sikre et transparent OCEANIZE.

Sporing og gjenbruk av plast i industriell skala, er fremdeles nytt i Norge. COAS og NOPREC har de siste årene lagt grunnlaget for at OCEANIZE fra nå leder an i ansvarlig og etterprøvbar håndtering av store mengder industriplast

Are Brekk, styreleder i OCEANIZE

– Vi går foran i en felles strategisk kompetansesatsing på sporing og informasjonsdeling om plastressurser, slik at kvalitet og egenskaper i plastmaterialene kan beholdes og dokumenteres gjennom flere livsløp. Det vil bli grunnlag for økt sirkularitet, med «upcycling» i stedet for «downcycling» av plastressursene som norske bedrifter forbruker, forklarer bærekraftrådgiver Helene Øyangen Lindberg.

Resirkulert plastgranulat laget av tau fra havbruks- og fiskerinæring